De provincie Overijssel heeft de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SRNL) 2016 voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer gewijzigd.

Deze subsidieregeling is bedoeld voor natuur- en landschapsbeheer op landbouwgrond door particulieren en agrariërs. In Overijssel kunnen vanaf volgend jaar alleen gecertificeerde collectieven (verenigingen of coöperaties van individuele agrariërs) subsidie aanvragen voor agrarisch natuurbeheer. 

Tot en met dit jaar konden ook individuele agrariërs een subsidie aanvragen. Met de wijziging wordt gewerkt aan een efficiëntere en effectievere uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Voor agrarisch natuurbeheer is van 2016-2021 in totaal vier miljoen euro beschikbaar.

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet een collectief in een gebiedsaanvraag per leefgebied aangeven hoe ze in de komende zes jaar de doelen gaan behalen. Een collectief sluit vervolgens contracten met de individuele deelnemers over de realisatie van die doelen.

Biodiversiteit

"Met de gewijzigde subsidieregeling werken we met de betrokken partners in het landelijke gebied aan een effectievere uitvoering van het agrarisch natuurbeheer", zegt Hester Maij, gedeputeerde voor Landbouw en Natuur. "Het gezamenlijke streven is een verhoging van de biodiversiteit."