De werkgroep ‘Centrumvisie Raalte’ laat aan de leden van de Raalter Ondernemersvereniging (ROV) weten dat zij zich distantiëren van de gemeentelijke voorstellen omtrent het betaald parkeren in Raalte.

De werkgroep is van mening dat alle huidige marktontwikkelingen ervoor zorgen dat alle barrières om het centrum te bezoeken moeten worden opgeheven. "Afschaffen van betaald parkeren is daarbij erg belangrijk”, zegt de werkgroep.

De werkgroep ziet naast de negatieve grondhouding van de gemeente te weinig actiepunten. "Dat het college van B&W zich vooraf uitspreekt tegen het afschaffen van het betaald parkeren en juist wil blijven investeren in het aanpassen van maatregelen voor betaald parkeren, laat in onze ogen politieke onwil zien", zegt de werkgroep. 

De onjuiste beslissingen uit het verleden, wat resulteerde in een te hoge boekwaarde voor de parkeerkelder in het centrum, zorgen er nu voor dat het betaald parkeren in stand gehouden wordt. Het zou nu zelfs veroorzaken dat er weer geld in het betaald parkeren wordt geïnvesteerd”, sluit de werkgroep af.