De financiële vooruitzichten van de gemeente blijven onzeker. Het is nog onduidelijk hoeveel geld de gemeente van het Rijk krijgt voor de bijstandsuitkeringen. 

Dat blijkt uit de voorjaarsnota die het college aan de raad voorlegt.

In de zomer komt er meer duidelijkheid over de rijksinkomsten voor bijstandsuitkeringen en de financiële gevolgen van de decentralisaties. Als het nodig blijkt te zijn, komt het college bij de begrotingsbehandeling ook met concrete bezuinigingsvoorstellen.

Sinds dit jaar is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. De gemeente laat weten dat deze decentralisaties naar hun inzicht goed zijn verlopen, maar dat nog niet duidelijk is hoe de drie decentralisaties financieel uitpakken.

Investeringen

Uit de voorjaarsnota bleek verder dat er beperkte ruimte voor nieuwe investeringen is. Wethouder Grijsen liet weten dat er geld gereserveerd wordt voor de Noorderbergpoortgarage, het Sluiskwartier, en voor het Kulturhus in Lettele.

"Deze investeringen vinden we noodzakelijk voor de leefbaarheid van Deventer”, zo lichtte de wethouder toe.