Een kleine honderd leden van Rohda hebben maandag tijdens een extra ingelaste algemene ledenvergadering ingestemd met de plannen voor de nieuwbouw op sportpark Tijenraan in Raalte en de contributieverhoging.

Door het akkoord kan een groep bezig met het verder uitwerken van de plannen voor de nieuwbouw en wordt de contributieverhoging voor de voetbalclub doorgevoerd.

Tijdens de vergadering werden plannen gepresenteerd voor de nieuwbouw. Omdat er diverse mogelijkheden zijn voor de kleedkamers, kantine en secretariaten wil Rohda een enquête houden onder de leden zodat zij hun mening kunnen geven.

Daarnaast is er een ideeënbus gemaakt waar ieder lid zijn input kan geven voor de nieuwbouw.

Contributie

De contributieverhoging is noodzakelijk. De verhoging moet ervoor zorgen dat de vereniging gezond blijft, aldus penningmeester Joep van den Enk.

In de toekomst kunnen leden van Rohda de contributie per maand gaan betalen en zal er voor gezinnen met meerdere Rohda Raalte leden een kortingsbedrag vastgesteld worden.