Dimence, de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in Oost-Nederland, halveert de directie. Ze gaat terug van zes naar drie directeuren. Eén van de zes voor wie naar een andere functie wordt gezocht is Arnoud Jansen, directeur van de regio Almelo.

In Almelo werken ongeveer 600 van de in totaal 1.400 medewerkers van Dimence. De overige locaties zijn Zwolle en Deventer.

Dimence voert een reorganisatie door omdat ze de zorg voor patiënten met ingewikkelde psychische problemen wil verbeteren. De kennis en expertise zijn straks niet meer per regio, maar per doelgroep georganiseerd.

De vijf doelgroepen zijn spoedzorg, specialistische diagnostiek en behandeling, zorg voor ernstige psychiatrische aandoeningen, ouderen en een kleine groep die hoogspecialistische behandeling nodig heeft.

Geen ontslagen

De betrokkenen krijgen een andere functie bij de instelling. Volgens Roelvink vallen er geen ontslagen. De reorganisatie betekent volgens haar ook niet dat patiënten straks verder moeten reizen.

De reorganisatie heeft wel gevolgen voor personeel. Medewerkers zullen vaker dan nu in meerdere regio’s werken.

Nieuwe directie

De nieuwe directie van Dimence bestaat uit twee directeuren zorg, de psychiaters Bas van Wel en Saskia van der Wouden, en de directeur bedrijfsvoering Sabien Raams.

Dimence is de grootste stichting binnen de Dimence Groep en houdt zich bezig met specialistische geestelijke gezondheidszorg aan 18.000 cliënten. Voor korte, eenvoudige hulp richtte de groep de stichting Mindfit op.