Uit analyses van het rioolwater uit de zuiveringsinstallatie van Raalte blijkt dat het zuiveringsproces zich langzaam aan het herstellen is. 

Dat meldt Waterschap Groot Salland woensdag.

Maandagavond heeft het waterschap zuiveringsslib met goed werkende micro-organismen aan het zuiveringsproces in Raalte toegevoegd. Dit zuiveringsslib dat is overgebracht van andere rioolwaterzuiveringsinstallaties is nog steeds actief.

De metingen laten zien dat het de goede kant op gaat en dat er weer meer ammonium uit het afvalwater wordt gehaald. Het is nog afwachten of deze trend zich voortzet.

Lozing

De storing op de zuivering veroorzaakt door een lozing van een stof die een remmende werking heeft op de micro-organismen. Tot op heden is er echter nog geen rechtstreeks verband aangetoond tussen een illegale lozing en de problemen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Het waterschap blijft samen met de gemeente intensief zoeken naar illegale lozingen op de riolering van de gemeente Raalte.

Lees meer hierover op SallandCentraal