Het aantal gelovigen in Overijssel is in 2014 met 57 procent gelijk gebleven aan een jaar eerder. Wel is het kerkbezoek in de provincie omlaag gegaan.

22 procent bezocht in 2014 regelmatig een gebedshuis. In de vier jaar hiervoor lag dit percentage rond de 24 procent. Een meerderheid van de gelovigen in Overijssel gaat dus niet naar de kerk.

Gemiddeld gaat ruim 16 procent van de Nederlanders regelmatig naar de kerk. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag naar buiten heeft gebracht.

De frequentste kerkgangers (30 procent of meer) wonen in de gemeenten die van oudsher de bible belt vormen, een vrijwel aaneengesloten strook gemeenten die loopt van Zeeland tot het noorden van Overijssel.

In de top tien van gemeenten met de meest trouwe kerkgangers, bevinden zich drie Overijsselse gemeenten: Staphorst (62 procent), Rijssen-Holten (53 procent) en Zwartewaterland (53, procent).

Het grootste deel van de gelovigen in Overijssel is Rooms-Katholiek (22 procent), gevolgd door de Nederlands hervormden (13 procent), waarin de provincie samen met Gelderland het hoogste aandeel in heeft. 7,7 procent rekent zich tot de Protestantse kerk en 3,8 procent is moslim.

Stabiel

De laatste vier jaar is het aantal kerkelijken in Overijssel redelijk stabiel. Tussen 2011 en 2014 is 57 tot 58 procent van haar inwoners gelovig. Alleen in Limburg (75 procent) en Noord-Brabant (62 procent) wonen meer gelovigen.

De drie provincies zijn samen met Zeeland en Gelderland het minst ontkerkelijkt, Groningen, gevolgd door Noord-Holland, Drenthe en Friesland het meest.

Echter was in 1995, twintig jaar geleden, 70 procent van de Overijsselse bevolking nog gelovig. Net na de Tweede Wereldoorlog lag dit op 87 procent.

Ouderen

Steeds minder Nederlanders zijn godsdienstig. De helft noemt zich nog religieus, de andere helft gelooft niet meer of heeft nooit geloofd. Alleen onder niet-westerse allochtonen en ouderen speelt het geloof een grote rol.

Bijna een kwart van de Nederlanders is katholiek, een op de zes is protestants. Bijna 5 procent van de Nederlanders is moslim. De overige 5,7 procent zijn joods, hindoeïstisch, boeddhistisch of iets anders.

Van de 75-plussers is driekwart gelovig. Twee op de drie mensen tussen 65 en 75 jaar geloven. Van de jonge volwassenen is dat 40 procent.