De gemeente Deventer wil mogelijk dreigende situaties met het oog op radicalisering exact in beeld hebben en daar naar handelen. Dat stelt ze in de Meerjarenvisie Veiligheid 2015-2018. 

Momenteel zijn er nog weinig tekenen van radicalisering in de gemeente, maar men is waakzaam.

Een aantal jaar geleden trok de gemeenteraad de conclusie dat radicalisering in Deventer niet of in zodanig beperkte mate voorkomt, dat er niet nader op hoeft te worden geacteerd. Die analyse kwam toen tot stand uit gesprekken met betrokken partners en de politie.

Maar de wereld is sterk in verandering en de ontwikkelingen met betrekking tot onder meer IS zijn voor de gemeente reden tot zorg. "De effecten daarvan en de mogelijke dreiging in de toekomst, bijvoorbeeld met betrekking tot de terugkomers, zijn ook in toenemende mate op lokaal niveau merkbaar", valt in de visie te lezen.

Maatregelen

Met de landelijke inlichtingendiensten werkt de gemeente nauw samen om dreigende situaties snel en accuraat in beeld te krijgen en gepaste maatregelen te treffen.