Leden van motorbendes hebben het afgelopen jaar activiteiten willen ontplooien in Deventer. Die signalen heeft de gemeente ontvangen.

"In samenwerking met politie en gemeente is hier direct actief en effectief op gereageerd", stelt Team Veiligheid in de Voortgangsrapportage Veiligheid 2015.

De gemeente wil er alles aan doen om de zogeheten Outlawmotorgangs (OMG's) te weren in Deventer. De motorgangs dienen geen vaste grond onder de voeten te krijgen in de gemeente.

"In het afgelopen jaar hebben we een aantal signalen ontvangen dat leden van OMG’s activiteiten wilden ontplooien in Deventer. In samenwerking met politie en gemeente is hier direct actief en effectief op gereageerd", valt te lezen in de rapportage.

Met de horeca en Go Ahead Eagles zijn afspraken gemaakt over een verbod op het dragen van zogenaamde full color kleding. Dat is kleding waaraan de bendeleden herkenbaar zijn. De huisregels voor de horeca zijn hierop aangepast zodat dit voor eenieder duidelijk is.

Expertteam

Omdat het fenomeen OMG’s relatief nieuw is en niet een typisch Deventer verschijnsel, is in de regio Oost-Nederland een expertteam opgericht dat de opdracht heeft om te komen tot een risicoanalyse.

Daarmee wordt burgemeesters een beter handvat geboden hoe motorbendes aan te pakken in hun gemeente. Deventer maakt deel uit van dit expertteam.