De gemeente Deventer waarschuwt haar inwoners en bezoekers voor het zwemmen in de IJssel. Nu de weersomstandigheden zomers worden, is de kans groter dat mensen verkoeling zoeken bij de rivier.

Zwemmen in de IJssel is verboden. Ook het zwemmen in de nevengeulen wordt sterk afgeraden.

"De nieuwe geulen kunnen gevaarlijk zijn. Er bestaat gevaar voor het afkalven van de oevers en er kunnen onverwachte dieptes zijn", stelt de gemeente. "De kwaliteit van het water wordt niet gecontroleerd. De geulen zijn dus niet bedoeld als zwemwater. Als u het water ingaat, doet u dat op eigen risico."

Zwemmen in de IJssel zelf is verboden. Door de sterke stroming en draaikolken lopen zwemmers in de rivier gevaar, maar ook de onderstroom die passerende schepen veroorzaken, is gevaarlijk.

Vaak wisselt de temperatuur van het rivierwater sterk. Hierdoor lopen mensen in het water het gevaar om kramp te krijgen en onderkoeld te raken.