Het protest tegen de bouw van een megastal met 175.000 kippen in Dalfsen houdt aan. Er zijn vijf officiële bezwaren en 230 handtekeningen ingediend tegen het plan.

Dat heeft de gemeente Dalfsen vrijdag aan RTV Oost laten weten.

In het bestemmingsplan is bepaald dat een deel van een gesloten agrarisch bedrijf aan de Schoolweg, verplaatst wordt naar de Westerveldweg. Op deze nieuwe locatie mag echter alleen een legkippenbedrijf komen. De stallen aan de Schoolweg moeten verplicht gesloopt worden.

175.000 kippen

Omwonenden zijn bang dat de stal met 175.000 kippen geluidsoverlast, stank en gezondheidsrisico’s oplevert. Het gemeentebestuur heeft echter toch toestemming gegeven om de stal te plaatsen.

De gemeente gaat nu de bezwaarschriften bekijken. Naar verwachting zal de bouw van de megastal in september of oktober in de gemeenteraad worden besproken.