In de grond onder het grasveld bij de camperplaatsen op de Loswal in Wijhe is asbest gevonden. 

Hoewel de hoeveelheid aangetroffen asbest niet direct een gevaar voor de volksgezondheid vormt, pakt de gemeente Olst-Wijhe de grond toch aan. De sanering maakt deel uit van een grotere renovatie.

De grond van het grasveld op de Loswal in Wijhe wordt gerenoveerd. De aanwezigheid van stenen belemmert namelijk het maaien van het gras.

Tegelijkertijd wordt een gedeelte van het grasveld gesaneerd in verband met de asbest. De asbest bestaat niet uit losse deeltjes.

Afgraven

De grond wordt op 11 mei vanaf 7.30 uur een halve meter afgegraven. Na het afgraven wordt de grond aangevuld met schone grond en tot slot wordt er gras ingezaaid.

Het overige terrein van de Loswal is eerder al gesaneerd, maar dit gedeelte is destijds niet meegenomen. De gemeente heeft besloten dit alsnog te doen.

In de toekomst zou het risico hoger kunnen worden doordat bij onderhoud van het grasveld asbest kan worden stukgeslagen. Door het grasveld nu te saneren wordt dit toekomstige risico weggenomen.