De VVD heeft Monique van Haaf uit Deventer tijdens de coalitie-onderhandelingen voor de provincie Overijssel naar voren geschoven als kandidaat-gedeputeerde.

Opvalland, want op dit moment zijn Ineke Bakker en Gerrit-Jan Kok (beide VVD) gedeputeerde van Overijssel.

Tijdens coalitiebesprekingen die worden geleid door het CDA, proberen christen-democraten met de VVD, D66 en de ChristenUnie vandaag een nieuw provinciaal bestuur te vormen.