Informateur René Paas gaf woensdagmiddag het advies om voor het provinciebestuur een coalitie te vormen met CDA, D66, ChristenUnie en VVD.

De partijen gaan nu overleggen over een coalitieakkoord en de verdeling van de posten van de gedeputeerden. Over een paar weken moet daar meer duidelijkheid over zijn.

Volgens fractievoorzitter Eddy van Hijum (CDA) doet deze optie recht aan de verkiezingsuitslag, waarin het CDA met 11 zetels de grootste partij werd en D66 (5) en de ChristenUnie (4) zetels wonnen.