Water Natuurlijk is volgens de voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezingen met vijf zetels opnieuw de grootste partij in Groot Salland. 

Het opkomstpercentage voor Groot Salland (49 procent) is bijna verdubbeld ten opzichte van de laatste waterschapsverkiezingen in 2008. In 2008 was het opkomstpercentage voor de waterschapsverkiezingen bij Groot Salland 25,7 procent. 

Bij Waterschap Groot Salland deden zeven partijen mee aan de verkiezingen: Water Natuurlijk, CDA, ChristenUnie, Sallandse Gemeentebelangen, SGP, VVD en de Algemene Waterschapspartij. Volgens de voorlopige uitslag is Water Natuurlijk opnieuw de grootste partij in het waterschapsbestuur met 5 zetels.

Voorlopige uitslag waterschap Groot Salland:

Water Natuurlijk | 5 (-1)

CDA | 3 (-1)

ChristenUnie | 3 (+1)

Sallandse Gemeentebelangen | 2 (-)

SGP | 1 (-)

VVD | 2 (+1)

Algemene Waterschapspartij | 1 (-)

Zeer tevreden

Dijkgraaf Herman Dijk is zeer tevreden met dit opkomstpercentage: “De kiezer kon voor het eerst echt naar de stembus voor de waterschappen en tegelijkertijd ook voor de Provinciale Statenverkiezingen. Die combinatie heeft vast bijgedragen aan het hogere opkomstpercentage."

"Juist in onze IJssel-Vechtdelta is betrokkenheid van inwoners bij waterbeheer erg belangrijk. Ik ben dan ook heel blij dat er veel mensen gebruik hebben gemaakt van hun stemrecht om het nieuwe waterschapsbestuur te kiezen.”

Maandag 23 maart worden om 10.00 uur de definitieve verkiezingsuitslagen bekendgemaakt. Op dat moment is er volledige duidelijkheid over de verdeling van de restzetels en voorkeurstemmen.

Fusie

Als de provincies daar mee instemmen, gaan Waterschap Groot Salland en waterschap Reest en Wieden per 1 januari 2016 fuseren. In het conceptreglement voor het nieuwe waterschap wordt uitgegaan van een bestuur van 29 leden, waarvan 21 zetels worden bezet door de nu gekozen leden van beide waterschappen.

Groot Salland krijgt in dat nieuwe bestuur naar verwachting dertien zetels.

Lees alles over de verkiezingen in ons dossier