De Overijsselse gemeenten worstelen in toenemende mate met hun financiële situatie en met de uitvoering van de milieuwetgeving. Alleen Dalfsen scoort positief. Ommen wordt de komende tijd intensiever gevolgd.

Dat zijn in het de meest opvallende zaken die uit de provinciale toezichtsrapporten over de 25 Overijsselse gemeenten naar voren komen. De rapporten zijn woensdag naar de gemeenten gestuurd, zo meldt de provincie. 

De provincie houdt toezicht op een aantal wettelijke taken van gemeenten om te waarborgen dat gemeenten hun taken naar behoren uitvoeren.

Overijssel zegt een verslechtering te zien in de financiële situatie van de gemeenten. Deze verslechterde financiële situatie kan volgens de provincie doorwerken in andere gemeentelijke domeinen. De provincie volgt gemeenten die hier slecht op scoren intensief.

Daarnaast ziet de provincie een verslechtering in de uitvoering van de milieuwetgeving. Dit gaat over het afgeven van vergunningen voor bedrijven en het toezien dat deze worden nageleefd. Ook hier kunnen uiteindelijk gevolgen optreden voor de gezondheid en veiligheid van inwoners en dus worden deze gemeenten intensiever gevolgd.

De gemeente Haaksbergen wordt onder preventief toezicht gesteld. De provincie is in gesprek met Haaksbergen omdat deze gemeente een zorgelijk beeld laat zien op meerdere terreinen. In totaal zullen 14 gemeenten intensiever worden gevolgd: Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hardenberg, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Kampen, Ommen, Raalte, Twenterand, Wierden en Zwartewaterland.

Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten, verantwoordelijk voor het interbestuurlijk toezicht: "Ik vind het belangrijk dat gemeenten hun taken op de door hun gekozen manier kunnen uitvoeren, mits de veiligheid en duurzaamheid van de leefomgeving in Overijssel gewaarborgd blijft. Als het toezicht van de raad op de gemeente echter onvoldoende leidt tot verbetering, dan zal de provincie actief ingrijpen."