De Stationsweg in Ommen-Zuid wordt weer aangepast. De aanpassingen moeten er voor zorgen ervoor dat het geluids- en trillingshinder voor omwonenden en omliggende bedrijven gereduceerd wordt.

"In overleg met omwonenden en fietsersbond hebben we goede maatregelen kunnen uitwerken voor de Stationsweg. We hebben als gemeente gekozen voor een duurzame oplossing die op positieve wijze bijdraagt aan de verkeersveiligheid en de hinder wegneemt", zegt wethouder Smid.

In 2013 is de Stationsweg opnieuw ingericht als onderdeel van de herinrichting Ommen-Zuid. Vanwege de klinkers die destijds zijn aangebracht is er geluids- en trillingshinder ontstaan voor omwonenden.

"We hebben als gemeente, samen met omwonenden en fietsersbond, gekeken naar de hinder die ze ervaren, maar ook de verkeersveiligheid was een belangrijk element in de gesprekken. Daarom wordt de snelheid aangepast op onderdelen en wordt er een extra zebrapad aangelegd", zegt Smid.

30-kilometerzones

Vanuit het college van B&W wordt voorgesteld om meerder maatregelen te treffen. Zo wordt de klinkerverharding aangepast in asfaltverharding. Ook worden de gebieden waar twee oversteekplaatsen zijn gevestigd teruggebracht naar zones van 30 kilometer per uur.

Daarnaast wordt er een extra oversteekplaats gerealiseerd en gebruik gemaakt van dynamische snelheidsinformatie om verkeer bewust te maken van hun snelheid. Deze maatregelen samen zorgen voor duurzame en toekomstbestendige oplossing.

Met de herinrichting van Ommen-Zuid en straks ook de markt en omgeving in het centrum ontstaat er straks een nieuwe verbinding voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd van en naar het centrum van Ommen.