Het Deventer college is akkoord met de aanpassing van de toegangsdeur van de raadzaal in het oude stadhuis. 

De gemeente wil de entree van de zaal verhogen, verbreden en voorzien van een glazen deur. De raad wil zo de toegankelijkheid voor publiek vergroten en de historische functie van de raadzaal als belangrijkste ruimte voor de lokale democratie versterken.

De wens om de entree aan te passen komt van de gemeenteraad. De raad heeft begin 2012 unaniem besloten de raadzaal in het oude stadhuis ook na de bouw van het Stadhuiskwartier te blijven gebruiken als raadzaal. Daarbij is herinrichting wel nodig om aan de eisen van de huidige tijd te kunnen voldoen. De gemeente heeft voor deze aanpassing omgevingsvergunning verleend.

'Vormgeving gaat verloren'

Tegen de vergunningaanvraag is een zienswijze ingediend van de Stichting Oud Deventer. Volgens de stichting gaat de vormgeving en de inrichting van de raadszaal verloren. De stichting verwacht dat de glazen deuren storend zijn en snel gedateerd zijn en vervangen worden. Naar aanleiding van de zienswijze heeft de planadviesraad nog eens goed naar haar advies gekeken, maar blijft positief.