De provinciale politieke partijen in Oudleusen debatteren op vrijdag 6 maart over de plannen met de N340 en N377 in Overijssel. Met name de veiligheid zal hier centraal staan. 

Aanleiding is de open brief die onlangs is gepubliceerd door de Dalfser ChristenUnie-fractie over ‘veiligheid is geen sluitpost’.

De komende tijd worden de plannen voor de N340 en N377 definitief. De Provinciale Staten zullen hierover beslissingen nemen. Tegelijk is de inhoud van de aanpassingen nog niet duidelijk. Mede met het oog op de komende verkiezingen wordt dit debat gehouden.

Discussie

"Het is mooi dat zo veel partijen deelnemen aan dit debat", zegt Luco Nijkamp, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Dalfsen. "We verwachten een open discussie, waarin de lijsttrekkers of woordvoerders aangeven hoe ze om willen gaan met de uiteindelijke invulling van dit grote plan. Een plan dat echt effecten zal hebben voor aanwonenden en gebruikers van deze wegen."

Het debat wordt vrijdagmiddag 6 maart gehouden in de Wiekelaar in Oudleusen.