Het Deventer Ziekenhuis onderzoekt of de MRSA bacterie, die eind vorige maand is gevonden, zich verder heeft verspreid.

Daartoe wordt een groep patiënten gescreend die mogelijk besmet is tijdens de opname, maar al ontslagen was toen het MRSA probleem aan het licht kwam.

Sinds deze week lijkt de MRSA in het Deventer Ziekenhuis onder controle. Toch gaat het ziekenhuis verder met het achterhalen van mogelijke MRSA bronnen, om eventuele verdere verspreiding te voorkomen.

Bij een groep van (mogelijk) honderd ex-patiënten die in januari en februari mogelijk met de MRSA-bacterie in aanraking is geweest, wordt een kweek afgenomen. De personen om wie het gaat, ontvangen dinsdag een brief en een onderzoeksset waarmee zij naar de huisarts kunnen voor onderzoek.

De kans dat deze ex-patiënten nog gevolgen ondervinden van een eventuele MRSA-besmetting is klein. MRSA kan hoogstens complicaties geven bij personen met een verminderde weerstand in een zorginstelling; doorgaans niet thuis.