Alle gemeenten in Salland voldoen aan de ondergrens voor aanrijtijden van de politie. In vier gemeenten zijn de aanrijtijden boven de streefnorm. 

Dat blijkt uit een onderzoek van NU.nl naar reactietijden die via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij de politie zijn opgevraagd. De reactietijd is het aantal minuten tussen de melding van een delict en het ter plaatse zijn van het eerste politievoertuig.

De politie streeft ernaar om in 85% van de gevallen binnen een kwartier na de melding ter plaatste te zijn. De ondergrens ligt net iets lager, op 80%.

In Salland scoren de gemeenten Zwolle, Kampen en Raalte boven die norm. Zwolle scoort met een 94,93% het beste. Ook Deventer doet het goed met een percentage van 93,47%. 

In Kampen is de politie na een melding in 92,29% van de gevallen binnen een kwartier ter plaatse en in Raalte is de politie in 91,16% van de meldingen op locatie. 

Nipt

In een aantal gevallen voldoet de politie in de Sallandse gemeenten maar nipt aan de landelijke ondergrens van 80%. Zo ligt het percentage van op tijd ter plaatste zijn in Staphorst op 80,82% en in Dalfsen op 80,23%.

In Ommen en Olst-Wijhe liggen de percentages net iets hoger met respectievelijk 82,28% en 84,62%. Verder voldoen alle Sallandse gemeenten aan de streefnorm van 85% die de politie hanteert. 

Platteland

Lagere percentages vooral zichtbaar op het platteland. De politie geeft aan hier alert op te zijn. "Ook in deze regio's moeten we ambitieus blijven. Elke minuut is er een", zo zegt plaatsvervangend korpschef Bik. 

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft dit jaar zelfs een streefnorm van 90 procent opgelegd. "Dat is een erg grote ambitie", aldus Bik. De plaatsvervangend korpschef vermoedt dat dat percentage dit jaar niet gehaald wordt.