Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in 2014 met 22.000 toegenomen. Dat is 10.000 minder dan de stijging van het aantal bijstandsuitkeringen van een jaar eerder. 

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend. In totaal hadden eind vorig jaar 435.000 mensen een uitkering.

In de regio Salland nam het aantal personen in de bijstand in vrijwel alle gemeenten toe. Enkel Kampen had te maken met een afname.

Het aantal personen van 27 jaar of ouder met een bijstandsuitkering steeg in 2014, het aantal jongeren (jonger dan 27 jaar) in de bijstand bleef in dat jaar gelijk.

Aantrekken

Het aantal afnemende bijstandsgerechtigden volgt op de aantrekkende arbeidsmarkt, schrijft het CBS. De vertraging wordt veroorzaakt doordat bijstandsontvangers minder snel een baan kunnen vinden dan andere mensen die werk zoeken.

"Dit geldt zeker voor de ouderen in de bijstand, die dan ook de meeste kans hebben om langdurig van de bijstand afhankelijk te blijven. Zo hebben zes op de tien 45-plussers met bijstand al drie jaar of langer een uitkering", aldus het CBS.