Voor veel inwoners van de gemeenten in Salland is de biblotheek net iets verder weg dan voor de rest van de Nederlanders. De afstanden liggen er echter rond het landelijk gemiddelde. 

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekend

Alleen in de gemeenten Deventer en Zwartewaterland is de bibliotheek aanzienlijk dichterbij dan landelijk gezien. In Deventer hoeven inwoners slechts een kilometer te reizen naar een bibliotheek, in Zwartewaterland is dat 1,1 kilometer. 

Inwoners van de gemeenten Rijssen-Holten, Zwolle, Staphorst, Dalfsen en Hellendoorn wonen ook iets dichterbij dan de landelijke afstand van 1,8 kilometer tot een bibliotheek. 

In alle andere Sallandse gemeenten ligt de afstand op of boven dat gemiddelde. Uitschieters zijn daarbij de gemeenten Ommen en Raalte. Inwoners wonen daar respectievelijk 2,3 en 2,1 kilometer bij een bibliotheek vandaan. 

Afname

Het aantal bibliotheken neemt de afgelopen jaren gestaag af door bezuinigingen op subsidies aan kunst en cultuur. Daardoor moeten bibliotheken hun serviceniveau verlagen en vestigingen sluiten, concludeert het CBS.

In 2012 waren landelijk nog 1.070 vestigingen, vorig jaar was dat aantal gedaald naar 1.030.