De VVD-fractie heeft bij het college van burgemeester en wethouders geïnformeerd naar de actuele stand van zaken inzake de plannen rond het oude gemeentehuis in Heino.

De aanleiding is een bericht in De Stentor dat de bewoners van de Dorpsstraat uit het overleg met de gemeente zijn gestapt. De fractie wil weten wat er precies aan de hand is.

"Bij de bespreking in de raadsvergadering is toegezegd dat er ook gekeken zal worden naar de belangen van de bewoners en ondernemers aan de Dorpsstraat. Daarbij zijn exact dezelfde aandachtspunten genoemd als nu worden genoemd", aldus Ben Nijboer, namens de fractie.

Het gaat daarbij om "het aantal parkeerplaatsen, de bereikbaarheid van de winkels en het probleem van het laden en lossen. Het gaat hier om de positie van ondernemers, woongenot en veiligheid", stelt het fractielid.

De VVD steunt het plan dat eerder is vastgesteld in de gemeenteraad. De partij verwacht dan ook dat de werkgroep er samen uit zal komen. "De wethouder heeft echter duidelijk toegezegd dat er ook gekeken zal worden naar de situatie in de Dorpsstraat."