De gemeente Dalfsen wil de pilot van de nieuwjaarsfeesten in Dalfsen en Nieuwleusen doorzetten. Er wordt nieuw beleid gemaakt om de status van de feesten vast te leggen. 
 

Dat meldt de Stentor maandag. 

De gemeente heeft het besluit genomen om verder te gaan met de feesten, omdat ze enthousiast is over de tweejarige pilot. In die pilot kregen particulieren de mogelijkheid om een groot dorpsfeest organiseren tijdens de jaarwisseling.

De feesten zouden overzichtelijk zijn voor de politie en de organisatie heeft eigen bewaking in dienst om de feesten goed te laten verlopen. 

Belangrijke voorwaarde voor de feesten was dat er geen overlast zou ontstaan. De gemeente is tot de conclusie gekomen dat er aan die voorwaarde is voldaan en gaat daarom beleid maken voor de feesten in Dalfsen en Nieuwleusen. 

Subsidie

Enkele jaren geleden werden er in Dalfsen en Nieuwleusen ook al nieuwjaarsfeesten gehouden. Er werd met de organisatie gestopt vanwege teruglopende bezoekersaantallen. De gemeente stelde altijd subsidie beschikbaar voor deze feesten. 

Dat geld gaat nu naar de particuliere initiatieven, mits het geld "uitsluitend ingezet wordt voor initiatieven gericht op jeugd tot twintig jaar", zo stelt de gemeente.