De zuidelijke Vechtoever bij het centrum van Ommen krijgt een nieuwe inrichting, met onder andere een nevengeul van de Vecht. 

Waterschap Vechtstromen, de gemeente Ommen en de provincie Overijssel hebben een overeenkomst gesloten met de grondeigenaren voor de herinrichting van de zuidelijke Vechtoever bij Ommen. Ook andere gebruikers van het gebied hebben hierover meegedacht. 

Een belangrijk onderdeel van het plan is de aanleg van een nevengeul van de Vecht die ervoor moet zorgen dat er meer veiligheid ontstaat in extreme situaties waarbij water afgevoerd moet worden.

De geul is tevens onderdeel van de vernieuwing van het stadscentrum van Ommen en moet  kansen bieden voor de vestiging van planten en dieren.

Herinrichting

De geul gaat waar mogelijk de oude loop van de Vecht volgen. Maar omdat de geul grotendeels over het huidige terrein van camping De Koeksebelt en het scoutingterrein gaat lopen wordt het gebied opniew ingericht. 

Camping De Koeksebelt krijgt een nieuwe opzet en het eiland dat door de geul ontstaat, krijgt twee bruggen die het gebied moeten ontsluiten. 

Het plan wordt nu uitgewerkt in een bestemmingsplan. Streven is dat nog dit voorjaar de eerste schop in de grond gaat.