In de gemeenten Dalfsen en Holten-Rijssen blijkt dat er binnen het verenigingsleven met enige regelmaat toch alcohol wordt verkocht aan jongeren onder de 18 jaar, ondanks de nieuwe Drank- en Horecawet die ruim een jaar geleden in werking is getreden.

De gemeente Deventer zegt eigenlijk niet te controleren.

In de gemeente Dalfsen werd bij instellingen en verenigingen onderzoek gedaan door verschillende 'mystery guests', personen die testen of zij alcohol konden aanschaffen. Soms werd wel gevraagd naar de leeftijd, maar uiteindelijk kregen allen mystery guests hun drank zonder een ID-kaart te tonen.

Ook in Holten-Rijssen zouden met name sportkantines zich niet aan de regels houden. In Deventer is een dergelijke controle nog niet uitgevoerd.

"De raad heeft besloten prioriteit te geven aan alcoholgebruik in de openbare ruimte. Tenzij er sprake is van excessen, ondernemen we geen actie. Die problemen zijn tot op heden nog niet voorgekomen", laat een woordvoerder van de gemeente desgevraagd weten.

Overleg

De ervaring van de gemeente Deventer is dat de lokale verenigingen de wetgeving goed naleven. "Er zijn afspraken met de verenigingen gemaakt. Zij hebben ook cursussen aangeboden aan hun medewerkers over de manier waarop je om dient te gaan met het schenken van alcohol", aldus de woordvoerder.

Ook komt de gemeente met de verenigingen vier maal per jaar samen om de situatie te bespreken. "Een zeer constructief overleg", zo stelt de gemeente.

Als een vereniging wordt betrapt op het schenken van alcohol aan minderjarigen, kan de gemeente een boete opleggen. "Maar dat is dus nog niet aan de orde. Er is nog geen vereniging betrapt."