De ChristenUnie in Overijssel wil nadrukkelijker aandacht voor de N36 die loopt tussen Ommen en Almelo.

Fractielid Martha van Abbema wil binnenkort in de commissie mobiliteit in Provinciale Staten daar aandacht voor vragen.

De N36 is een verkeersonveilige rijksweg waar te veel dodelijke ongelukken hebben plaatsgevonden. Het rijk is de eerstverantwoordelijke wegbeheerder, maar de urgentie voor de verkeersveiligheid vraagt ook actie van de provincie. Van Abbema wil dat de provincie daarover snel met het Rijk in gesprek gaat.

Het toenemende belang van de N36 en de verkeersonveiligheid verdragen elkaar niet. Beide thema’s vragen nadrukkelijk aandacht, maar op korte termijn zijn er maatregelen nodig om het aantal dodelijke slachtoffers terug te dringen.

De maatregelen duren echter te lang, terwijl het gevoel van urgentie hoog is, zo laat de ChristenUnie weten. De verkeersproblematiek op de N36 is een van de speerpunten in het programma van de ChristenUnie in Overijssel.