Op het meldpunt vuurwerkoverlast.nl zijn van 24 december 2014 tot en met 3 januari 2014 ruim achthonderd meldingen uit de gemeente Deventer binnengekomen.

Het meldpunt sloot op 3 januari en is een initiatief van 25 lokale GroenLinks-fracties. De fracties bundelen de meldingen in een rapport dat ze aanbieden bij de Tweede Kamer.

Uit het landelijke beeld blijkt bijvoorbeeld dat het inkorten van de afsteektijden een positief effect heeft gehad. Ook de vuurwerkvrije zones die sommige gemeentes hadden ingesteld, hebben de overlast verminderd.

Na het uitbrengen van het rapport zal GroenLinks Deventer het college oproepen om maatregelen te treffen om de jaarwisseling 2016 veiliger en met minder schade en overlast te laten verlopen.

"Het aantal meldingen is een duidelijk signaal dat veel Deventenaren de overlast zat zijn", zegt fractielid Tjeerd van der Meulen "Als de gemeente zorgt voor professionele vuurwerkshows dan wordt de jaarwisseling voor iedereen een feest."

Uit het hele land kwamen er 71.582 meldingen binnen. De meldingen gaan onder meer over vuurwerkbommen, te vroeg afgestoken vuurwerk, vuurwerkschade, angstige huisdieren en gevaarlijke situaties op straat.