Bewoners van de Nieuwstraat in Raalte hebben aan de bel getrokken, omdat ze bezorgd zijn over de onveilige situatie in hun straat.

Dat zegt de lokale VVD maandag in een persbericht, meldt De Stentor.

Volgens de VVD zijn er een aantal oorzaken voor de onveilige stiuatie aan te wijzen. Zo zorgen de vele op- en afritten voor onregelmatige trottoirs. Ook vertoont het wegdek een aantal verzakkingen door de riolering en is er altijd sprake van parkeerdrukte.

"Met name voor ouderen is het echt onveilig. Vanuit huis over het trottoir naar het dorp lopen, is nauwelijks mogelijk", citeert de VVD de bewoners. "Als iemand met de rollater naar het centrum moet hij of zij over het midden van de weg lopen, met alle risico's van dien." 

Bewoners maakten zich volgens het persbericht in deze periode extra zorgen, omdat bij vorst in de Nieuwstraat niet meer zou worden gestrooid.

Situatie bekeken

"Het is duidelijk dat hier niet één probleem is, maar juist de stapeling van factoren die maken dat hier eens goed naar gekeken moet worden", aldus de VVD-fractie. "Daar moet niet te lang mee gewacht worden. Gelukkig hebben de bewoners zelf prima ideeën en zijn zeer bereid om actief mee te denken."

De VVD heeft de situatie inmiddels onder de aandacht van het college gebracht.