De gemeente Dalfsen heeft maandag officieel de handtekening onder het koopcontract gezet van het voormalig kantoorgebouw van de Rabobank in Nieuwleusen.

Op 22 september 2014 besloot de gemeenteraad van Dalfsen tot de strategische aankoop van dit pand. Exact drie maanden later is de gemeente Dalfsen officieel de eigenaar van het pand.

Het voormalig kantoorpand van de Rabobank bevindt zich met de Tweemaster, sporthal De Schakel en de Driehoek in het middengebied van Nieuwleusen. 

De gemeente onderzoekt samen met betrokken organisaties de haalbaarheid van een gemeenschapscentrum in dit gebied onder de projectnaam WOC Campus Nieuwleusen.

Welzijn en sport

De deelnemers zijn welzijn, sport, onderwijs, bibliotheek, Nieuwleusen Synergie en kinderopvang. Het is de bedoeling om de uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek in maart 2015 te presenteren aan de gemeenteraad, waarna het besluitvormingstraject plaatsvindt, met een officieel Go-No Go-moment.

Als het plan haalbaar is en de gemeenteraad geeft groen licht, dan is de verwachting dat de realisatie van het plan gefaseerd uitgevoerd wordt. De gemeente houdt daarbij rekening met de dalende leerlingaantallen gedurende de komende jaren om zo de beginnende leegstand van schoolgebouwen in Nieuwleusen weg te nemen.