In 2013 produceerden de inwoners van de Sallandse gemeenten gemiddeld meer afval dan bijvoorbeeld inwoners van de vier grote Nederlandse steden. 

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Het verschil tussen Sallandse huishoudens en huishoudens in bijvoorbeeld Rotterdam, is meer dan een kilo per week. Daarmee werd er in 2013 gemiddeld veel meer afval geproduceerd werd, dan in de grote steden het geval was.

In Zwolle is het aantal geproduceerde kilo`s afval gelijk aan het landelijk gemiddelde. Daar produceerden de inwoners gemiddeld per week 9,5 kilo aan afval. Ook in andere Sallandse gemeenten zoals Dalfsen, Staphorst, en Ommen ligt het aantal geproduceerde kilo`s aan afval tussen de acht en negen kilo per huishouden. 

Wat betreft het huishoudelijk restafval spannen de gemeenten Zwolle en Ommen de kroon. Zij produceerden per week een tot twee kilo meer huishoudelijk restafval dan de omliggende gemeenten. 

Verder viel uit de cijfers nog bijvoorbeeld nog op te maken dat de gemeenten Staphorst en Dalfsen het meeste GFT-afval produceren van de hele provincie Overijssel. Daarnaast produceren de inwoners van de gemeente Staphorst ook het meeste grof tuinafval van de provincie.