Vrijwilligersorganisaties die met minderjarigen en/of verstandelijk beperkten werken, kunnen in Deventer per 1 januari 2015 in aanmerking komen voor de regeling voor een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Verenigingen en stichtingen dienen voor een gratis VOG aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo moet er preventief beleid gevoerd te worden. 

Begin 2015 houdt de Vrijwilligerscentrale Deventer een training waarin VertrouwensContactPersonen (VCP) worden opgeleid. Tijdens deze training wordt uitgebreid aandacht besteed aan het stappenplan om de organisatie veiliger te maken en de rol van een VCP-er hierin. Daarnaast wordt er geoefend met praktijkvoorbeelden.