De waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland fuseren op 1 januari 2016.

Dat hebben de besturen van beide waterschappen woensdag besloten. "Een groter waterschap is beter in staat met toekomstige watervraagstukken aan de slag te gaan", stellen de waterschappen.

"Daarnaast kan het werk efficiënter worden gedaan, waardoor het gefuseerde waterschap ook in de toekomst het waterschapswerk tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten kan blijven doen."

"Een dergelijk waterschap beschikt over meer financiële draagkracht om risico’s op te vangen. Daarbij blijft aandacht voor aansluiting bij de mensen in het gebied."