De Bergkerk en torens in Deventer krijgt van de provincie Overijssel een subsidie van ruim 1,1 miljoen euro voor restauratie.

Daarmee neemt het rijksmonument een groot deel van de drie miljoen euro die over monumenten in de provincie wordt verdeeld, voor haar rekening.

Negentien eigenaren van rijksmonumenten in Overijssel hebben deze week van de provincie een subsidie ontvangen voor de restauratie van hun monument. 

"Behoud van ons cultureel erfgoed vinden we van groot belang", vindt gedeputeerde Hester Maij. "Om deze karakteristieke panden voor de toekomst te behouden, is de expertise van vakmensen noodzakelijk."

Werkplek

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor een restauratiesubsidie is dat er per restauratie voor ten minste één leerling in de restauratiebouw een werkplek wordt gerealiseerd.

De subsidieregeling voor restauratie van rijksmonumenten is sinds vorig jaar van kracht en is bedoeld voor grootschalige restauratieopgaven. Samen met het Rijk zet de provincie hiermee in op het behoud van rijksmonumenten.

Naast het behoud van waardevol erfgoed is de investering in restauraties ook een impuls voor de werkgelegenheid.