De gemeente Raalte gaat onderzoeken hoe ze lichthinder bij bijvoorbeeld boerenbedrijven kan verminderen.

Ook wil de gemeente geld besparen door overdadige verlichting op bedrijventerreinen en langs wegen uit te doen. Daarom neemt Raalte deel aan het project 'bewust verlichten'.

Doel van het project is om lichthinder te beperken, lichtvervuiling als overdadig licht op bedrijventerreinen en wegen tegen te gaan en om energie te besparen op het gebruik van verlichting.

"Het aandoen van de verlichting is altijd vanzelfsprekend", stelt een gemeentelijke woordvoerder in een persbericht. "De gemeente Raalte vindt het belangrijk dat hierover bewust wordt nagedacht. Dat begint met het delen van kennis en het bewust worden waarom wordt verlicht. Met twee projecten wil de gemeente een bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving."

In het buitengebied is volgens de gemeente steeds meer lichtuitstraling, met name bij nieuwe veestallen. "Dat leidt tot ongewenste effecten als te veel lichthinder. LTO is zich hiervan bewust en wil een eerdere pilot die op de praktijk gericht is, voortzetten."

Lampenkappen

Er is in dit project naar technische oplossingen gezocht als bijvoorbeeld andere lampen of lampenkappen. "Bewustwording bij agrariërs, bouwers en stalinrichters is van belang," aldus de gemeente.

Ook de verlichting in de openbare ruimte wordt onder de loep genomen. "De gemeente wil dit beleid aanpassen, waarbij de eisen voor de straatverlichting opnieuw worden bekeken en het toepassen van nieuwe technieken wordt onderzocht."

Wel moeten veiligheid en leefbaarheid gewaarborgd blijven, vindt Raalte. "Naast de openbare verlichting wordt ook bekeken of er richtlijnen voor de verlichting van bijvoorbeeld sportterreinen en bedrijventerreinen kunnen worden opgesteld."