Nadat de tunnel naar het A1 Bedrijvenpark Deventer vrijdag al symbolisch werd geopend, is het bedrijvenpark sinds maandag 1 december daadwerkelijk beter bereikbaar.

Door de aanleg van de tunnel onder het spoor Deventer-Zutphen is er een directe aansluiting op afrit 24 van de A1.

In opdracht van Prorail heeft aannemersbedrijf Reef Infra uit Oldenzaal de tunnel aangelegd. Dura Vermeer zorgde voor de aanleg van de wegen, zodat het bedrijvenpark nu uitstekend toegankelijk is. De werkzaamheden voor de tunnel en de aanleg van wegen zijn gestart in 2013.

Wethouder Robin Hartogh Heys benadrukt dat goede bereikbaarheid essentieel is voor het bedrijvenpark. "Bij de keuze voor een locatie is de bereikbaarheid van een bedrijvenpark voor ondernemers cruciaal. Dat de bereikbaarheid nu geregeld is, is een belangrijke stap in de ontwikkeling van A1 Bedrijvenpark Deventer. De weg is letterlijk open voor ondernemers."

Gerrit Jan Kok, gedeputeerde van de provincie Overijssel, sluit zich hierbij aan:

"De A1 is van groot belang voor de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling van Overijsel en de BV Nederland. Daarom heeft de provincie zich hard gemaakt voor een snelle verbreding van de A1. In 2017 gaat de schop de grond in. Het verkeer van het westen naar het oosten en omgekeerd heeft daarmee weer vrij baan. Die verbreding zorgt natuurlijk ook voor een nog beter bereikbaar A1 Bedrijvenpark Deventer."

Tijdens de speeches werden de kernwoorden van A1 Bedrijvenpark Deventer ter plekke in beeld omgezet door graffitikunstenaar Willem-Paul Koenen van Bevlogen Verf.

De partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming van de tunnel hebben als openingshandeling hun logo op het graffitidoek gezet. Het eindresultaat wordt het toegangsbord voor A1 Bedrijvenpark Deventer.