De voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve) voor jonge kinderen in Deventer is erg verbeterd.

Dat blijkt uit de tussenrapportage van de Inspectie van het Onderwijs.

Bij het onderzoek is er gekeken naar de kwaliteit van de voorschoolse educatie op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en groep 1 en 2 van de basisschool in de 37 grootste gemeenten. Daaruit is gebleken dat het taalonderwijs in Deventer op negen van de elf fronten is verbeterd. 

Eerder scoorde de Overijsselse stad onvoldoende op gebieden als ouderbetrokkenheid, sturing van de gemeente en garantie van soepele overgang naar de vroegschool. Nu krijgt Deventer op deze fronten zelfs het predikaat 'voorbeeld voor anderen.'

Meer plaats

Ook is het aantal vve-plaatsen in de 37 grootste gemeenten is gestegen van bijna 36.000 in 2011 naar bijna 43.000 dit jaar. In deze opvang krijgen kinderen spelenderwijs te maken met taal en leren. In de grafiek is te zien dat een noodzakelijk verbeterpunt is, een 2 wenselijk verbeterpunt, een 3 voldoende en een 4 een voorbeeld voor anderen.