De gemeente Raalte geeft jaarlijks zo’n 2,5 miljoen euro aan ICT-projecten uit.

Dat blijkt uit het antwoord van de gemeente op vragen van D66.

De partij wilde weten of Raalte niet veel geld verspilde aan ICT-projecten. "Volgens het college is daarvan in Raalte geen sprake omdat de projecten kleinschaliger zijn en daardoor de sturing beter is," stelt de partij. "Bovendien zijn voortdurend verbeteringen uitgevoerd bij de aanbesteding van ICT-projecten."

Volgens D66 is het bedrag dat Raalte jaarlijkse aan ICT uitgeeft, vergelijkbaar met andere gemeenten. D66 raadslid Peter Moorman blijft de vinger aan de pols houden over de aanpassing van de ICT-systemen voor de komende decentralisaties. "Goed functionerende ICT systemen zijn van vitaal belang bij de uitvoering van die nieuwe taken," aldus Moorman.