De gemeente Raalte heeft een overeenkomst gesloten met de acht grootste aanbieders van begeleiding, dagbesteding, vervoer en kortdurend verblijf.

Vanaf 2015 gaan deze taken vanuit de AWBZ naar de WMO van de gemeenten. Hierdoor worden zij verantwoordelijk voor bijna alle maatschappelijke ondersteuning van haar (kwetsbare) inwoners.

Het gaat daarbij om ouderen, gehandicapten, mensen met psychische problematiek, aangeboren hersenletsel of een verstandelijke beperking.

De gemeente Raalte realiseert via een zogenaamde "zachte landing" dat de zorg voor haar burgers in 2015 en 2016 door kan gaan met dezelfde aanbieders. Dat betreft de Zorggroep Raalte, Carinova, Het Zand, het RIBW, Dimence, Interact Contour, de Parabool en Zozijn.

Overleg

De afgelopen periode hebben met deze acht grootste Awbz-aanbieders in Raalte meerdere overlegrondes plaatsgevonden. De overeenkomst is daarvan het resultaat. Hierin zijn de afspraken met betrekking tot de nieuwe Wmo-taken tussen gemeente en de aanbieders voor 2015 en 2016 opgenomen.

De overeenkomst geeft aanbieders en de gemeente een overgangsperiode van twee jaar waarin zij zich kunnen voorbereiden op een meer definitief systeem vanaf 2017.

De kleinere aanbieders die op dit moment ook begeleiding, dagbesteding, het vervoer en kortdurend verblijf bieden aan inwoners uit Raalte zijn op de hoogte gebracht en hebben nu ook de mogelijkheid om de overeenkomst te ondertekenen, met dezelfde voorwaarden.