Huurdersvereniging Salland (HVS) en Huurdersvereniging Zutphen (HVZ) hebben dinsdag in Den Haag 330 bezwaren tegen de huurverhoging overhandigd aan de Huurcommissie.

De 330 huurders die deze bezwaren indienen maken zich grote zorgen over de betaalbaarheid van hun woning.

Voor de Huurcommissie was het een unieke gebeurtenis, nooit eerder werden er op deze manier zoveel bezwaarschriften tegelijk ingediend.

De huurdersverenigingen riepen, bij monde van HVS-voorzitter Willy Lourenssen, de Huurcommissieop de zorgen van de huurders bij de rijksoverheid kenbaar te maken. 

"Het huidige beleid van overheid en corporaties met betrekking tot de vaststelling van huurprijzen en huurverhogingen roept onder huurders veel boosheid en verontwaardiging op", zei Lourenssen.

Boosheid

HVS en HVZ heeft huurders de mogelijkheid geboden om van hun bezwaren blijk te laten geven. In eerste instantie is dit gebeurd door bij wijze van protest per 1 juli de huurverhoging niet te betalen. Nu gebeurt dat door een verzoekschrift bij de Huurcommissie in te dienen om hun principiële bezwaren ook daar naar voren te brengen.

"Maar liefst 330 huurders hebben besloten dit te doen, wetende dat het ze 25 euro leges zal kosten. Dit is het hen waard om hun boosheid en verontwaardiging te kunnen laten blijken", aldus Lourenssen.

Lees hier meer over deze kwestie.