D66 Overijssel wil dat de provincie afspraken over de sanering van het Olasfa-terrein bij Olst nakomt. Vorige week bleek de communicatie tussen Olstenaren en de Olasfa-combinatie ver onder de maat.

Omwonenden werden van het kastje naar de muur gestuurd toen zij last hadden van zware trillingen bij het plaatsen van damwanden. Dit terwijl gedeputeerde Ineke Bakker op 22 september middels een voortgangsbrief aangaf dat de contacten met omwonenden "geïntensiveerd" waren.

Reden voor D66 Overijssel om, tijdens de commissievergadering Milieu en Energie van 29 oktober, gedeputeerde Bakker op te roepen om echt werk te maken van transparante communicatie.

In schriftelijke vragen die D66 vorige maand gesteld heeft over gezondheidsklachten van omwonenden van het Olasfa-terrein werd niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het onderzoek naar deze klachten. Provincie, gemeente, Combinatie Olasfa VOF of het RIVM.

Dezelfde onduidelijkheid heerst als het gaat om het aankaarten van geluidsoverlast en trillingen bij het plaatsen van damwanden. Gedupeerden hebben daarom de burgemeester van Olst-Wijhe ingeschakeld, omdat andere betrokken instanties hun verzoek afwezen.

Reputatie

Volgens D66-Statenlid Bert Terlouw hebben omwonenden die klachten hebben over de Olasfa-sanering hebben recht op één duidelijk aanspreekpunt. "Mensen van het kastje naar de muur sturen beschadigd de reputatie van de provincie Overijssel," aldus Terlouw.

Ook roept hij op 29 oktober Bakker op om haar belofte over intensief contact met omwonenden nu echt na te komen. D66 Overijssel wil van de gedeputeerde horen hoe zij de communicatie in de toekomst wil verbeteren en antwoorden op de vraag wie er nu verantwoordelijk is voor het onderzoek naar de gezondheidsklachten in Olst.