Bewoners en bedrijven in het buitengebied van Salland krijgen binnenkort de kans om aangesloten te worden op glasvezel.

Op initiatief van Plaatselijk Belangen in de gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe is de Stichting SallandGlas opgericht. Deze coöperatie bereidt de aanleg van een eigen glasvezelnetwerk voor.

Concreet betekent dat dat iedereen in Salland dezelfde internet-, telefoon- en televisiefaciliteiten kan krijgen als de mensen die nu al glasvezel hebben, zoals in de steden en veel dorpen.

De meeste dorpskernen in de gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe zijn al aangesloten op glasvezel. Maar de hoge graafkosten maken het voor commerciële marktpartijen financieel niet interessant om het buitengebied mee te nemen. Ook sommige dorpskernen en bedrijventerreinen, zoals die in Lettele, vielen destijds buiten de boot.

Mede-eigenaar

Dankzij de steun van de provincie Overijssel en de verwachte medewerking van de drie gemeenten, is de aanleg van glasvezel alsnog binnen handbereik gekomen. Daarvoor richt SallandGlas een netwerkcoöperatie op. Iedereen die zich aanmeldt voor een aansluiting, wordt lid van de coöperatie en feitelijk een stukje mede-eigenaar.

De aanleg gaat door als zestig procent van de woningen in het buitengebied meedoet. Kernen zonder glasvezel worden aangesloten als dertig procent meedoet.

Sallandglas en de Plaatselijk Belangen houden in de hele regio informatieavonden. Daarbij wordt er ingegaan op het belang van glasvezel en de kosten voor lidmaatschap van de coöperatie.