De gemeente Ommen gaat haar inwoners die net boven de bijstand leven eenmalig geld toestoppen.

Personen en huishoudens die tot 110 procent van de bijstand zitten, krijgen eenmalig geld van de gemeente. Voor samenwonenden is dit honderd euro, alleenstaande ouders krijgen negentig euro en alleenstaanden krijgen zeventig euro bijgeschreven op hun rekening.

De gemeente Ommen neemt hiermee een kabinetsbesluit één op één over. Huishouden die bekend zijn bij de gemeente krijgen het bedrag automatisch bijgeschreven op hun rekening.