Het CDA in de Tweede Kamer wil dat het rijk meebetaalt aan een structurele aanpak van het kruispunt Bos in de N35. 

CDA-Kamerlid Sander de Rouwe wil hierover duidelijkheid van minister Schultz, nog vóór het Kamerdebat over de meerjarenplanning voor infrastructuur (MIRT) op 24 november. De Rouwe heeft schriftelijke vragen opgesteld, waarin wordt gevraagd naar een mogelijke rijksbijdrage voor het realiseren van een ongelijkvloerse kruising.

'Marsroute'

Hiermee zou een volgende stap worden gezet in de 'Marsroute' naar een opwaardering van de hele N35 tot een 2x2-baans stroomweg, waar honderd kilometer per uur mag worden gereden.

Onduidelijk is nog wat de aanpak van het kruispunt precies gaat kosten en wie de gaat rekening betalen. Het CDA vindt dat ook het rijk verantwoordelijkheid hoort te nemen voor de aanpak van de rijksweg, zeker nu gemeenten en de provincie bereid zijn om ook zelf te investeren.