Inwoners van Dalfsen die al gebruik maken van AWBZ begeleiding kunnen volgend jaar bij hun huidige aanbieder blijven. De gemeente Dalfsen heeft hierover met zorgaanbieders afspraken gemaakt.

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de begeleiding die nu nog onder de AWBZ valt. Bijna alle huidige aanbieders hebben een raamovereenkomst ondertekend om de samenwerking aan te gaan met gemeente Dalfsen. 

Wethouder Maurits von Martels, die binnen de gemeente Dalfsen verantwoordelijk is voor de overgang van alle taken uit de AWBZ naar de Wmo, is positief over de huidige ontwikkelingen. "Ik ben erg blij dat we met bijna alle zorgaanbieders afspraken hebben gemaakt."

"Het was niet eenvoudig, omdat we de nieuwe taken moeten uitvoeren met minder financiële middelen, maar we wel kwaliteit en continuïteit in de begeleiding moeten garanderen", aldus Von Martels.

Rust

De wethouder kijkt overigens ook verder dan de samenwerking met de zorginstellingen. "Wat we met deze samenwerking hopelijk ook bereiken, is dat de huidige cliënten rust krijgen nu duidelijk is dat zij ook vanaf 1 januari 2015 bij hun huidige aanbieder kunnen blijven."

Op één organisatie na hebben alle zorgaanbieders gekozen om de raamovereenkomst van de gemeente Dalfsen te ondertekenen.

De organisatie die de overeenkomst niet heeft getekend begeleidt slechts twee inwoners uit de gemeente Dalfsen. De gemeente gaat met deze personen in overleg om een nieuwe aanbieder voor hen te vinden.