De PvdA Olst-Wijhe wil dat de gemeente de beperkte middelen die er zijn inzet voor het behoud van bestaande voorzieningen in plaats van voor nieuwe beleidsinitiatieven.

De partij wil ondermeer minder bezuinigingen op het bibliotheekwerk en op het zwembad De Welters. Ook moet gekeken worden naar de positie van het Holstohus in Olst. De PvdA presenteert bij de behandeling van het raadsvoorstel over het bibliotheekwerk een alternatief financieringsvoorstel.

In plaats van 38.500 euro wordt er 22.000 euro op het bibliotheekwerk bezuinigd. "Op deze wijze wordt de stichting Bibliotheek Olst Wijhe in staat gesteld om op een fatsoenlijke wijze een servicepunt in de kern Wijhe in de benen te houden," aldus de PvdA.

Later dit jaar komt de partij met aanvullende voorstellen voor het Wijhese zwembad en het Holstohus. In de onlangs gepresenteerde begroting 2015-2018 heeft het college een bedrag van 81.000 euro opgenomen voor nieuw beleid.

De PvdA vindt dat dit geld benut moet worden om het niveau van belangrijke voorzieningen in Olst-Wijhe op peil te houden.