Het aantal tieners in de provincie Overijssel zal de komende tien jaar dalen.

In Noord-Overijssel zal dit aantal afnemen met 6,6 procent tot 43.700 tieners. Deze afname is ongeveer gelijk aan dat van Zuidwest-Overijssel waar het aantal tieners vermoedelijk met 6,8 procent zal afnemen tot 17800.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Bij de 10- tot 15-jarigen verwachten het CBS en het Planbureau een daling van ruim 1 miljoen nu naar 904.000 over 10 jaar. Dat is een afname van 11 procent.

De afname van het aantal tieners is het grootst in de kop van Noord-Holland, de Achterhoek, Zeeuws-Vlaanderen, Delfzijl en omgeving en Zuid-Limburg.

Alleen in vijf regio’s in de Randstad verwacht het CBS nog een toename van het aantal tieners. Het gaat om de stadsregio Den Haag, Groot-Amsterdam, agglomeratie Haarlem, de Zaanstreek, Delft en het Westland.

Vergrijzing

Het CBS verklaart de daling in de meeste regio's door de sterke vergrijzing. Hoe ouder de bevolking wordt, hoe minder geboortes worden verwacht. Ook spelen verhuizingen van jongeren naar studentensteden een rol.

De daling in de regio's gaat volgens het CBS gevolgen hebben voor de benodigde capaciteit van onder meer vervolgopleidingen, sport- en recreatievoorzieningen.