De Deventer sportprojecten Bedrijfssport, 7 tegen 7 voetbal en Beweegwijs krijgen gezamenlijk een rijkssubsidie van bijna driehonderdduizend euro.

De sportimpuls is een rijkssubsidie met als doel nieuwe doelgroepen in beweging te brengen.

Van de 364 ingediende aanvragen in Nederland zijn er 3 toegekend aan Deventer sportverenigingen. De projecten in Deventer veroveren hiermee een groot aandeel van het landelijke budget van negen miljoen euro dat beschikbaar is gesteld. De aanvragen worden ondersteund door de gemeente Deventer en Sportbedrijf Deventer.

Subsidie

De sportimpulsen komen bovenop de reeds lopende projecten uit 2012 en 2013. Het aantal sportimpulsen dat bij Deventer sportverenigingen loopt, komt hiermee op maar liefst twaalf projecten die zijn ontwikkeld vanuit deze subsidieregeling.

In 2015 krijgen verenigingen nogmaals de kans om gebruik te maken van de regeling sportimpuls.