Fractievoorzitter Jan Westert van de ChristenUnie Overijssel  wil weten wat de gevolgen zijn van de opschaling voor de lokale omroepen naar streekomroepen.

Ook wil hij weten op welke wijze de provincie een rol kan vervullen in het behoud van goed nieuwsaanbod in een sterk veranderend media landschap. Westert heeft het College van gedeputeerde staten hierover vragen gesteld.

Westert heeft kennis genomen van de berichten van de organisatie van lokale omroepen in Nederland (OLON) om lokale omroepen te laten samensmelten tot streekomroepen.

Deze opschaling maakt een krachtiger omroep voor de regio mogelijk met meer inkomsten. De ChristenUnie wil van het College van GS weten of zij inzicht hebben in de kracht van de lokale omroepen en daarvan een beeld kunnen schetsen.

Hij vraagt zich ook af wat de relatie is tussen de regionale omroep RTV Oost en de te ontwikkelen streekomroepen in Overijssel. Welke impact heeft deze ‘upgrading’’ van lokale omroepen op de regionale omroep?

Professionele journalistiek

Ook vraagt de ChristenUnie zich af of de ontwikkeling van streekomroepen bijdraagt aan de versterking van een sterke onafhankelijke regionale nieuwsvoorziening.

Vanwege het onder druk staan van professionele journalistiek is in de Provinciale Staten eerder een motie aangenomen om de mogelijkheden van een mediacentrum te onderzoeken.

De ChristenUnie sluit af met de vraag welke faciliterende rol de provincie zou kunnen vervullen in het sterk veranderend medialandschap om een goed fungerend stelsel van lokaal- en streekgericht nieuws overeind te houden.